Sözleşmeler

YediNet Hizmet Sözleşmeleri

KVKK Politika Belgesi
Müşteri Aydınlatma ve Açık Rıza Beyanı
Sunucu Hizmet Sözleşmesi
Çerez Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
İmha Saklama Politikası